Courses Tests News
ТЕКУЩИ КУРСОВЕ

 
Езиково обучение

Компютърно обучение

Подготовка за матура

Кандидат-студентски

Професионално обучение

ТЪРСЕНЕ
 
 Форма на обучение:
 
 Предмет на курса
 

 


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
ПРИЯТЕЛИ

Курс общ английски език ниво Intermediate

Форма на обучение: Индивидуално
Продължителност на курса: 20 дни
Брой учебни часове: 60 часа
Време на провеждане: дневен курс
Начало на курса: По договаряне
 
Курс общ английски език ниво Intermediate

Езикова школа "Имидж 79" организира индивидуален курс по английски език - ниво Intermediate.
Курсът е подходящ за хора, които вече са изучавали английски език дълго време и са запознати с всички основни граматични конструкции, но все още нямат умението да боравят свободно с тях. Не се въвежда принципно нова граматика, а акцентира върху активизирането и успешната употреба на граматическите структури от предходните две нива. 

Особено внимание се отделя на обогатяването на речниковия фонд на курсистите – влключени са около 2000 нови думи и изрази. В това отношение New Headway Intermediate е истинско предизвикателство.

Ниво Intermediate от 1 до 6 урок включва:

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СЕГАШНИТЕ ВРЕМЕНА – АКТИВ И ПАСИВ ФОРМИ СРАВНИТЕЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МИНАЛИТЕ ВРЕМЕНА – АКТИВ И ПАСИВ ФОРМИ СРАВНИТЕЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАЧИНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ ИЗУЧАВАТ СЕ МНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ГЛАГОЛИ, КОИТО СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНИ В РАЗГОВОРНИЯ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ниво Intermediate от 7 до 12 урок включва:

СРАВНИТЕЛНО МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТ И ПРАВЕНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯПРЯКА И НЕПРЯКА РЕЧСЪГЛАСУВАНЕ НА ВРЕМЕНАТАИНДИРЕКТНИ ВЪПРОСИВЪПРОСЪТ “НАЛИ”УСЛОВНИ ИЗРЕЧЕНИЯ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ ВИДИНФИНИТИВ НА ГЛАГОЛА ИЛИ ГЕРУНД – РАЗШИРЯВА СЕ СПИСЪКА ОТ ГЛАГОЛИ И ФРАЗИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ С ГЕРУНД /- ING ФОРМА НА ГЛАГОЛА/ 
ВИЖТЕ ДРУГИ КУРСОВЕ:

По същия предмет
Със същата форма на обучение


 

Езиково обучение | Компютърно обучение | Подготовка за матура | Кандидат студентски курсове | Индивидуално обучение | Обучение в група

 
IMIDJ79.COM © Copyright 2011. All Rights Reserved AID Design Group